Nieuwe bestuursleden

Recent zijn Jan Mans als voorzitter en Tum Neu als penningmeester teruggetreden uit het bestuur van Studium Chorale. We zijn verheugd dat we als bekwame en ervaren bestuurders kunnen verwelkomen:
– Theo Thuis – voorzitter
– Mathieu Weggeman – secretaris
– Cor Jongen – penningmeester.

Jean Servais blijft als bestuurslid deel uitmaken van het bestuur van Studium Chorale.