CASCH

casch_logo

Over Stichting CAScH

Stichting Casch genereert gelden bestemd voor Studium Chorale om de hoge kwaliteitsstandaard te behouden en uit te bouwen.

Stichting Casch heeft een ANBI status waardoor donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Het bestuur wordt gevormd door:
Jef Willems - voorzitter
Gilles van de Wouw - secretaris
Frank van Buren - penningmeester
Marianne Kirkels-Mertens - lid
Maurice Hamers - lid

Beste relatie,

Stichting CAScH, organiseert samen met Studium Chorale op vrijdag 16 januari 2015 in Chateau St. Gerlach het tweede symposium in de cyclus ‘Hoe houden we de hoge standaard?’

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens het symposium wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de vraag hoe culturele organisatie ondanks het terugtrekken van de publieke sector hun standaard kunnen behouden of zelfs verder kunnen verhogen. Samenwerking tussen de culturele wereld en het bedrijfsleven staat daarbij centraal.

We zijn bijzonder trots dat we prof.dr.ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar innovatiemanagement aan de TU Eindhoven tevens lid van de Raad voor Cultuur en drs. Sanne ten Brink, head curator ING Collection, bereid hebben gevonden de inleidingen te verzorgen. Het dagvoorzitterschap is in handen van Jan Mans, voorzitter van Studium Chorale.

Met u kan dit symposium de aanzet geven tot een gezond ondernemerschap in de cultuursector en tot meer creativiteit in uw onderneming.

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 16 januari vanaf 13:30 uur op Chateau St. Gerlach.

Symposium:
‘Hoe houden we de hoge standaard?’

Datum              Vrijdag, 16 januari 2015
Locatie             Chateau St. Gerlach
Ontvangst        13:30 uur

Programma

14:00 uur         Jan Mans                         opening
14:10 uur         Sanne ten Brink               ‘waarom cultuur in het bedrijf?’
14:45 uur         Mathieu Weggeman         ‘ontwikkelingen en trends in de kunst en cultuursector in Nederland’
15:15 uur         Plenaire discussie
15:45 uur         Mini concert Studium Chorale o.l.v. Hans Leenders
16:30 uur         Netwerk borrel
18:00 uur         Einde

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het symposium op 16 januari 2015 in Chateau St. Gerlach. Mocht u met meerdere mensen willen komen, dan kunt u dat ook aangeven.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Ja, ik kom naar het symposium op 16 januari 2015 in Chateau St. Gerlach.

Ik neem nog persoon/personen extra mee