Menu

Organisatie

LEIDING

Hans Leenders - artistiek leider, Chris Riteco - zakelijk leider

BESTUUR

Marcella Pinckers - voorzitter, Mathieu Weggeman - secretaris, Arno Goessen - penningmeester.

ARTISTIEKE ADVIESRAAD

Albert Clement, Harrie van den Elsen, Jos Leussink, Daan Manneke, Ed Spanjaard, Jos van Veldhoven

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Studium Chorale onderschrijft de Governance Code Cultuur en past deze in de praktijk toe.